angielski

Śmigus-dyngus (Polish pronunciation: [ˈɕmigus ˈdɨŋɡus]; also known as lany poniedziałek, meaning "Wet Monday" in Polish; Ukrainian: поливаний понеділок) is a celebration held on Easter Monday in Poland and Ukraine. For a whole day it is also observed by Polish diaspora communities, particularly among Polish Americans, who call it Dyngus Day. Similar celebrations are held in the Czech Republic and Slovakia (Oblévačka in Czech, Oblievačka in Slovak, both meaning "Watering") and in Hungary, where it is known as Vízbevető or Water Plunge Monday. Traditionally, boys throw water over girls and spank them with pussy willow branches[citation needed] on Easter Monday, and girls do the same to boys[citation needed]. This is accompanied by a number of other rituals, such as making verse declarations and holding door-to-door processions, in some regions involving boys dressed as bears. The origins of the celebration are uncertain, but it may date to pagan times (before 1000 AD); it is described in writing as early as the 15th century. It continues to be observed in Central Europe, and also in the United States, where certain patriotic American elements have been added to the traditional Polish ones.

polski

Śmigus-dyngus (polska wymowa: [igmigus ˈdɨŋɡus]; znany również jako lany poniedziałek, co oznacza „Mokry poniedziałek” po polsku; ukraiński: поливаний понеділок) to święto w poniedziałek wielkanocny w Polsce i na Ukrainie. Przez cały dzień obserwują to także społeczności polonijne, zwłaszcza wśród Polaków, którzy nazywają to Dyngus Day. Podobne uroczystości odbywają się w Czechach i na Słowacji (Oblévačka w języku czeskim, Oblievačka w języku słowackim, zarówno w znaczeniu „Podlewanie”), jak i na Węgrzech, gdzie znany jest jako Vízbevető lub Water Plunge Monday. Tradycyjnie chłopcy rzucają wodę na dziewczęta i klepią je gałązkami wierzby cipki [potrzebne źródło] w Poniedziałek Wielkanocny, a dziewczęta robią to samo z chłopcami [potrzebne źródło]. Towarzyszy temu wiele innych rytuałów, takich jak składanie deklaracji wersetów i procesje od drzwi do drzwi, w niektórych regionach, w których uczestniczą chłopcy przebrani za niedźwiedzie. Początki obchodów są niepewne, ale mogą się one datować na czasy pogańskie (przed 1000 r.); jest to opisane na piśmie już w XV wieku. W dalszym ciągu obserwuje się to w Europie Środkowej, a także w Stanach Zjednoczonych, gdzie niektóre tradycyjne elementy patriotyczne Ameryki zostały dodane do tradycyjnych polskich.

Warunki korzystania z usług

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.