angielski

Echoes and reflections of Hildegard’s pieces to the Virgin suffuse many of the pieces in her Office for St. Ursula, to the point where the individual early medieval noblewoman named Ursula—if she ever even existed—is subsumed beneath the symbolic waves of her blood (to invoke another image from Vos flores rosarum).

polski

Echa i odbicia dzieł Hildegardy poświęconych Dziewicy wypełniają wiele fragmentów Jej Oficjum św. Urszuli, do tego stopnia, że ​​indywidualna wczesnośredniowieczna szlachcianka o imieniu Ursula – jeśli w ogóle istniała – znajduje się poniżej symboliczne fale jej krwi (by przywołać inny obraz z Vos flores rosarum).

PolskoAngielski.pl | Jak korzystać z tłumaczenia angielski-polski?

Upewnij się czy tłumaczony tekst jest zgodny z zasadami pisowni i gramatyki. Ważną rzeczą jest by użytkownicy systemu słownikowego PolskoAngielski.pl, robiąc tłumaczenie zwracali uwagę na to, że używane przez nich słowa i teksty są zapisywane anonimowo w bazie danych strony internetowej a następnie udostępniane innym użytkownikom strony. Dlatego prosimy by robiąc tłumaczenie zwrócić uwagę na ten punkt. Jeżeli użytkownik nie chce by jego tłumaczenia były udostępniane to prosimy o kontakt w tej sprawie na adres poczty elektronicznej →"Kontakt" Teksty zostaną usunięte w krótkim czasie.


Polityka prywatności

Dostawcy zewnętrzni, w tym Google, używają plików cookie do wyświetlania reklam na podstawie poprzednich odwiedzin użytkownika w Twojej witrynie lub w innych witrynach. Pliki cookie do wyświetlania reklam umożliwiają firmie Google i jej partnerom wyświetlanie użytkownikom konkretnych reklam na podstawie ich odwiedzin w Twojej witrynie i/lub innych witrynach internetowych. Użytkownicy mogą zrezygnować ze spersonalizowanych reklam w Ustawieniach reklam. Użytkownicy mogą też zrezygnować z wykorzystywania plików cookie innych firm do wyświetlania spersonalizowanych reklam. Wystarczy wejść na stronę www.aboutads.info.